Su ve toprak kaynaklarının verimli kullanım amacıyla planlama aşamasında yapılan çalışmalar esasında ilgili su ve toprak yapılarının (baraj, gölet, dolusavak, dipsavak, sulama kanalı, menfez gibi) yeterli ve uygun mühendislik çalışmaları yapılarak projeleri üretilir. TVT SU-TE GRUP, su kaynaklı fayda sağlayan tarım ve enerji yapıları ile suyun neden olduğu hasarların (taşkın gibi) önlenmesi doğrultusunda inşa edilecek yapıların projelerini üretir.