TVT Hidrotek

Kısa adı ile TVT HİDROTEK PROJE olarak adlandırılan kurumsal yapı, Türkiye ile civar ülkelerde baraj, tünel ve temel mühendisliği ile ilgili konularda teknik hizmetler veren bağımsız bir proje, mühendislik ve müşavirlik şirketidir.

Şirket, baraj ile hidroelektrik santral ve yardımcı yapıların tasarımını gerçekleştirir, zayıf temel zeminler için geoteknik hizmetler verir, derin kazı çalışmalarında çözüm üretir ve proje geliştirir. 

TVT HİDROTEK PROJE, aynı zamanda üniversiteler ile profesyonel ticaret kuruluşları arasında karşılıklı teknoloji transferinin yapılmasını ve gelişmiş mühendislik eğitiminin gerçekleştirilmesini hedefler, özellikli ve yenilikçi projelerin ülke pratiğine kazandırılması yönünde hizmet verir.

Detaylı Bilgi
TVT Hidroden

Kısa Adı ile TVT HİDRODEN, bir su yapısının uygun mühendislik hizmeti alması ve işlevselliğinin proje ömrü boyunca sürekli olabilmesi için, uygulama aşamasında yeterli ve uygun denetim hizmetlerini yerine getiren bir su yapısı denetim şirketidir.  HİDRODEN, 12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği” esasında,  14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde, elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak özel sektöre ait tesislerin su yapısıyla ilgili kısımlarının projeye uygunluk denetimleri için kurulmuştur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Su Mühendisliği
 • Hidro-mekanik Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Mühendisliği
 • Jeoteknik Mühendisliği

 

HİZMETLER

 • Baraj Gövdeleri
 • Enerji Tünelleri
 • Yardımcı Yapılar (dipsavak, dolusavak, iletim hatları gibi)
 • Hidromekanik ekipman (Türbin ve donanımı)
 • Santral binası ve Şalt sahası
 • Jeoteknik Çalışmalar
 • Taşkın Analizleri ve Yapısal Önlemler
TVT Hidroagri

Kısa adı TVT HİDROAGRİ olan bu şirket, “çiftlikten mutfağa sağlıklı gıda” anlayışı ile hayvansal ve bitkisel üretimin sağlıklı yapılması noktasında hizmet üretmektedir. Özellikle süt ve süt ürünlerinin iyi tarım uygulamaları esasında uygun ve yeterli denetimler yapılarak yapılmasını amaçlanmıştır.  TVT HİDROAGRİ, bu doğrultuda çalışacak yeni tarımsal işletmelerin kurulmasını hedeflemekte ve bu amaçla yapılacak her türlü işletme, inşaat, ticaret ve taahhüt işlerini yürütmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bioteknoloji Mühendisliği
 • Hidrolik Mühendisliği
 • Sulama Mühendisliği
 • Süt Teknolojileri Mühendisliği
 • Tarım Ekonomisi Mühendisliği

 

HİZMETLER

 • Bitkisel üretim
 • Doğal süt ve süt ürünleri üretimi
 • Hayvan barınakları ve yem depoları
 • Sulama teknolojileri ve depolama tesisleri
 • Tarla içi sulama sistemleri
 • Ürün pazarlama
 • Yem bitkileri üretimi
TVT Hidroinfra

Kısa adı TVT HİDROİNFRA olan bu şirket, İnşaat Mühendisliği uygulamaları kapsamında yer alan karayolu, demiryolu, doğalgaz ve petrol boru hatları, havaalanı dolguları, sanat yapıları ve pistleri, şehir altyapı tesisleri ve spor altyapı tesisleri gibi yapıların projelerinin yapılması veya yapılan projelerin revizyonu ile ortaya çıkan sorunların (heyelan, göçme, kayma gibi) çözülmesi amacıyla gerekli tasarım ve inşaat önlemlerini ihtiva eden projeler oluşturulur ve ilgili çalışma alanlarında teknik müşavirlik hizmeti verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Altyapı Yapı Mühendisliği
 • Demiryolu Mühendisliği
 • Karayolu Mühendisliği
 • Köprü Mühendisliği
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Tünel Mühendisliği

 

HİZMETLER

 • Alt yapı kazıları
 • Havayolu pistleri ve dolguları
 • Demiryolu projeleri (klasik ray taşımacılığı, hızlı tren)
 • Karayolu projeleri (ulaşım, köy, şehir ve devlet yolu)
 • Konvansiyonel ve TBM kazı projeleri
 • Köprü, menfez, alt geçit ve üst geçit projeleri
 • Petrol ve doğalgaz iletim hatları
 • Rekreasyon projeleri
 • Robotik tünel projeleri