Su ve toprak kaynakları,  diğer sektörlerde olduğu (orman, maden) gibi sonuçları itibariyle sınırlı etkileri olan bir alan değildir ve insan hayatını önemli ölçüde etkilecek dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Bu nedenle, su ve toprak kaynaklarının uygun ve uzun vadeli olarak planlanması gerekir. TVT SU-TE GRUP, ilgili kaynakların etkili kullanımına yönelik planlama çalışmalarının yürütülmesinde ayrı bir özen göstermektedir.  TVTSU-TE GRUP’un en temel anlayışlarından biri, büyük sahip olduğumuz her türlü milli kaynağımızın bizim çocuk ve torunlarımızın müreffeh yaşayabilmesi için özenle korunması ve kullanılması gerekli değerler olduğudur. Bu nedenle, planlama çalışmaları en değer verdiğimiz aşamayı oluşturmaktadır.