İnşaat Mühendisliği uygulamaları kapsamında yer alan karayolu, demiryolu, doğalgaz ve petrol boru hatları, havaalanı dolguları, sanat yapıları ve pistleri, şehir altyapı tesisleri ve spor altyapı tesisleri gibi yapıların projelerinin yapılması veya yapılan projelerin revizyonu ile ortaya çıkan sorunların (heyelan, göçme, kayma gibi) çözülmesi amacıyla gerekli tasarım ve inşaat önlemlerini ihtiva eden projeler oluşturulur ve ilgili çalışma alanında teknik müşavirlik hizmeti verilir.