TVT SU-TE GRUP, suyun fayda ve zararları üzerine kurulu mühendislik, müşavirlik, ticaret ve taahhüt hizmetlerini üreten şirketler topluluğudur. Bünyesinde bulunan dört ayrı şirketle tarım, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermekte ve bu alandaki alt yapı hizmetlerini yürütmektedir.  Su ve toprak kaynaklarının planlanması ve projelendirilmesi alanlarında şartname, standart ve el kitabı gibi dokümanların hazırlanmasında görev üstlenmektedir. Ayrıca kamu güvenliği ve sosyal hayatın iyiliklerle bezenmesi konularında destekler vermektedir.