Bir su yapısının uygun mühendislik hizmeti alması ve işlevselliğinin proje ömrü boyunca sürekli olabilmesi için, uygulama aşamasında yeterli ve uygun denetim hizmetleri almasıdır.  Bu amaçla,  12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği” esasında, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde, elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak özel sektöre ait tesislerin su yapısıyla ilgili kısımlarının projeye uygunluk denetimleri için TVT SU-TE grup bünyesinde hizmet üretilmektedir.