Türkiye, insan kaynakları yönünden genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden biri de, genç nüfusun eğitim-öğretim imkanlarından yararlanma dengesi ve düzeyidir. Ülkemizde sunulan eğitim-öğretim imkânlarının son yıllarda nitel olarak arttığı, ancak bilgilenme düzeyinin bölgesel olarak farklılık arz ettiği açık bir gerçektir. Hatta bu farklılık, il merkezi ile aynı ile bağlı kırsal kesim arasında önemli ölçüde artmaktadır. Bu farklılığın en aza indirilmesi ve kırsaldaki sosyal dokunun korunarak, toplumsal faydanın öne çıkartılması yönünde çalışmaların yapılması amacıyla, köy yaşantısını bilen farklı sektörlerden bilim insanları, eğitimci, öğretmen, mühendis, doktor, öğrenci ve serbest meslek sahibi kişiler ortak aklı kullanma anlayışı ile aile büyüklerimizin önderliğinde bir araya gelerek ve güçlerini birleştirerek Köy Çocukları Yetiştirme Derneğini (KÖYÇOY) kurmuşlardır.

 

TVT SU-TE Grup şirketleri, KÖYÇOY’a  destek olmuşlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sınırlı sayıda da olsa burs temin etmişler ve sosyal projelerini desteklemişlerdir. Köy çocuklarının yetiştirilmesi yönünde hizmet veren bir yardım kuruluşundan ziyade bir fikir kulübü olma özelliği taşıyan KÖYÇOY’a TVT SU-TE GRUP desteği devam edecektir.  Çalışanlarımız, toplumsal duyarlılık esasında insan dokunabilme eylemini, en önemli sermayemiz olarak görmektedir.