Bu proje kapsamında Sapanca gölüne güney-kuzey yönünde akarak mansaplanan 8 (sekiz) ve kuzey-güney yönünde akarak mansaplanan 1 (bir) derenin ıslahları ve taşkın korumaları ile ilgili çalışmalar yapılmış ve rekreasyon projelerinin oluşturulmuş, taşkın kanalları ile her türlü geçiş yapılarının (köprü, menfez gibi) projelendirilmesi yapılmıştır.  Proje hizmetleri, 2018 yılında tamamlanan ilgili dereler aşağıda verilmektedir.

  • Yanık Dere
  • İncirli Deresi
  • Yavuzselim Deresi
  • Kurtköy Deresi
  • Mahmudiye Deresi
  • İstanbul Deresi
  • Keçi Deresi
  • Sarp Deresi
  • Hamamlar Deresi (Karadere yan kol dahil)

 

İlgili proje ihale aşamasındadır. Sapanca belediyesi, bu proje kapsamında rekreasyon projeleri hazırlanan Kurtköy deresindeki HES projesi ile uluslararası bir yarışmada birincilik ödülü kazanmıştır.  Bu projenin tanıtımı aşağıda verilmektedir.