Ülkemizde sel/taşkın olayları önemli bir doğal afet konumunda olup, can kaybı ve etkilenen yerleşim yerleri açısından depremden sonra ikinci sırada yer almaktadır.  Sel ve taşkınlar birbiriyle farklı kavramlar olmakla birlikte çoğu zaman eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Sel, şiddetli yağışların ardından yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda sediment taşıyan su kitlesi, olarak ifade edilmektedir. Taşkın ise bir akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, alt yapı tesislerine ve canlılara zarar vermek sureti ile tesir bölgesinde normal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması olarak tanımlanmaktadır.

 

Taşkınların sebep olduğu can ve mal kayıplarını ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirmek için gerekli çalışmaların yapılması ve problemin çözümü için doğaya en uygun ve ekonomik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun için uygun taşkın ve rüsubat kontrolü yapılarının planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesi sağlanmalıdır.  Bunun için bazı düzenlemelerin yapılması gereklidir. TVT Hidrotek Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Ltd. Tarafından hazırlanan bu kılavuz, taşkın ve rüsubat kontrolü planlaması yapmak maksadıyla rapor hazırlayacak teknik personele yol göstermek için oluşturulmuştur.